ï»?!doctype html> 云服务商 | 企业云服务åã^å?| 企业上云åQŒåŠ©åŠ›ä¼ä¸šä¸Žäº’联¾|‘融合发å±?/title> <meta name="keywords" content="江西快三666最长遗漏多少期,江西快三怎么下载,江西快三几点开始" /> <meta name="description" content="н®²ÅËÂÆû³µÎ¬ÐÞͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾江西快三玩法介绍,江西快三基本走势一定牛,江西快三开奖结果今天开奖结果查询,江西快三走势图号码分布图,江西快三走势图表i,福彩江西快三怎么赔,江西快三666最长遗漏多少期,江西快三和值推荐,江西快三开奖号码,福彩江西快三下载安装,江西快三资料" /> <link rel="stylesheet" href="/css/swiper.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/indexHeader1.css" /> <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="/fontawesome-free-5.0.6/web-fonts-with-css/css/fontawesome-all.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/home.css" /> <link href="/css/company.css" rel="stylesheet" /> <link href="css/font-awesome_1.css" rel="stylesheet" /> <link rel="stylesheet" href="css/normalize_1.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/styles.min_1.css" /> <link href="../../img/common/favicon.png" rel="shortcut icon" /> <link href="css/jplist.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css" /> <!-- js --> <script src="js/jquery-1.10.0.min_1.js"></script> <script src="js/modernizr.min_1.js"></script> <script src="js/jplist.min.js"></script> <script> $('document').ready(function () { $('#demo').jplist({ itemsBox: '.list' , itemPath: '.col-xs-3' , panelPath: '.jplist-panel' //save plugin state , storage: 'localstorage' //'', 'cookies', 'localstorage' , storageName: 'jplist-div-layout' }); }); </script> <style> /*.header a:visited, .header a, .header a:hover { color: #555; text-decoration: none; } .header, .top{ margin: 0 auto; width: 1000px; max-width: 95%; }*/ .container a{ /*font-size: .875rem;*/ font-weight: normal; } a:link,a:visited{ text-decoration:none; /*­‘…链接无下划¾U?/ } div#main-content { padding-top: 15px; background-color: #fff; } .col-xs-12.top { background-color: #fff; } .thumbnail { border: 0px solid #ddd; } .caption { } .col-8 { padding-left: 8px; padding-right: 8px; } .col-xs-3.col-4 { margin-top: 10px; /*border: 1px solid #f1f1f1;*/ margin-bottom: 10px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.05); border-radius: 10px; } .divbox { margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; border: 1px solid #f1f1f1; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.05); border-radius: 10px; padding:10px 10px 10px 10px; } img { width: 100%; } .title { font-size: 16px; color: #3292e4; height: 40px; } p.desc { height: 40px; } /*.col-xs-3.col-4:hover { transition: all .6s; transform: translate3d(0,-2px,0); } .col-xs-3.col-4:focus, .col-xs-3.col-4:hover { border: 1px solid #9dd3f7; }*/ .divbox:hover { transition: all .6s; transform: translate3d(0,-2px,0); } .divbox:focus, .divbox:hover { border: 1px solid #9dd3f7; } </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!-- black top bar --> <!-- header --> <!-- bread crumbs--> <div class="header" style="background-color:#f5f5f5;border-bottom:1px solid #d7d7d7;"> <div class="container"> <div class="col-xs-6"> <a href="#">企业上云åQŒåŠ©åŠ›ä¼ä¸šä¸Žäº’联¾|‘融合发å±?/a> </div> <div id="lgform" class="pull-right text-right"> <a href="/">首页</a> <a href="/login/index" target="_blank">ç™Õd½•</a> <a href="/login/register" target="_blank">注册</a> <a href="#">客户服务</a> <a href="/MapSite">企业分布地图</a> </div> <div id="mform" class="pull-right text-right" style="display: none;"> <a id="fmember" href=""></a> <a id="logout" href="javascript:void(0);">注销</a> </div> <div class="clearfix"></div> <script> $(function () { //$("#mform").hide(); $.post("/Home/getmember", function (data) { //var jsonData = $.parseJSON(data); if (data == "") { $("#mform").hide(); } else{ $("#lgform").hide(); $("#mform").show(); $("#fmember").html(data); } }) $("#logout").on("click",function(event){ event.preventDefault();//使a自带的方法失æ•? $.ajax({ url:"/Home/logout", type:"post", dataType:"json", data:{}, success:function(result){ if(result=="1") { window.location.reload();//åˆäh–°å½“前™åµé¢. } else { alert("注销å¤ÞpÓ|!"); } }, error:function(){ alert("注销å¤ÞpÓ|!"); } }) }); }); </script> </div> </div> <div class="col-xs-12 top"> <div class="container"> <div class="col-xs-4"> <a href="/"><img src="/images/qy_logo_03.png" style="width:50%;" /></a><a class="company_title" href="/Cloudfacilitator/cloudproviders.html">云服务商</a> </div> <div class="col-xs-5" style="font-size: 13px;font-weight: 500; color: #157bbe;bottom: -12px;left: -110px;"> </div> <div class="col-xs-3 pull-right" style="padding-top:10px;"> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> <!--<div id="bread-crumbs-box" class="box"> <div id="bread-crumbs" class="box"> <div class="center"> <div class="box text-shadow"> <p> <a title="" href="/">˜q”回首页</a> » å±×ƒ¸œçœä¼ä¸šä¸Šäº‘云服务商名å? </p> </div> </div> </div> </div>--> <section class="store"> <!-- main content --> <div id="main-content" class="box"> <div class="center"> <div id="page-content" class="box"> <!--<div class="box text-shadow"> <h1 class="h1-30-normal left">DIVs Layout</h1> <p class="right"> <a href="../../demo.html" title="" class="read-more-blue-icon title-16-underline-normal">More DEMOs</a> </p> </div>--> <!-- demo --> <div id="demo" class="box jplist"> <!-- ios button: show/hide panel --> <div class="jplist-ios-button"> <i class="fa fa-sort"></i> jPList Actions </div> <!-- panel --> <div class="jplist-panel box panel-top"> <!-- back button button --> <button type="button" data-control-type="back-button" data-control-name="back-button" data-control-action="back-button"> <i class="fa fa-arrow-left"></i>后退 </button> <!-- reset button --> <button type="button" class="jplist-reset-btn" data-control-type="reset" data-control-name="reset" data-control-action="reset"> 重置  <i class="fa fa-share"></i> </button> <!-- items per page dropdown --> <div class="jplist-drop-down" data-control-type="drop-down" data-control-name="paging" data-control-action="paging"> <ul> <li><span data-number="4">   4 æ?™å?</span></li> <li><span data-number="8">   8 æ?™å?</span></li> <li><span data-number="12" data-default="true"> 12 æ?™å?</span></li> <li><span data-number="all"> 全部 </span></li> </ul> </div> <!-- sort dropdown --> <div class="jplist-drop-down" data-control-type="drop-down" data-control-name="sort" data-control-action="sort" data-datetime-format="{month}/{day}/{year}"> <!-- {year}, {month}, {day}, {hour}, {min}, {sec} --> <ul> <li><span data-path="default">排序</span></li> <li><span data-path=".title" data-order="asc" data-type="text">公司名称 A-Z</span></li> <li><span data-path=".title" data-order="desc" data-type="text">公司名称 Z-A</span></li> <li><span data-path=".desc" data-order="asc" data-type="text">领域名称 A-Z</span></li> <li><span data-path=".desc" data-order="desc" data-type="text">领域名称 Z-A</span></li> <!--<li><span data-path=".like" data-order="asc" data-type="number" data-default="true">Likes asc</span></li> <li><span data-path=".like" data-order="desc" data-type="number">Likes desc</span></li>--> <!--<li><span data-path=".date" data-order="asc" data-type="datetime">Date asc</span></li> <li><span data-path=".date" data-order="desc" data-type="datetime">Date desc</span></li>--> </ul> </div> <!-- filter by title --> <div class="text-filter-box"> <i class="fa fa-search jplist-icon"></i> <!--[if lt IE 10]> <div class="jplist-label">Filter by Title:</div> <![endif]--> <input data-path=".title" type="text" value="" placeholder="按公司名¿U°æœç´? data-control-type="textbox" data-control-name="title-filter" data-control-action="filter" /> </div> <!-- filter by description --> <div class="text-filter-box"> <i class="fa fa-search jplist-icon"></i> <!--[if lt IE 10]> <div class="jplist-label">Filter by Description:</div> <![endif]--> <input data-path=".desc" type="text" value="" placeholder="按云服务领域搜烦" data-control-type="textbox" data-control-name="desc-filter" data-control-action="filter" /> </div> <!-- pagination results --> <div class="jplist-label" data-type="  {current} / {pages}" data-control-type="pagination-info" data-control-name="paging" data-control-action="paging"> </div> <!-- pagination --> <div class="jplist-pagination" data-control-type="pagination" data-control-name="paging" data-control-action="paging"> </div> </div> <!-- data --> <div class="list box text-shadow" style="background-color: #fff;"> <!--class="list box text-shadow"--> <!-- item 1 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.sdenu.com" target="_blank"> <img src="picture/arch-2.jpg" alt="123123" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.sdenu.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œçœäº’联网传媒集团股䆾有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?企业½Ž¡ç†</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.sdenu.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 2 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.dcclouds.com" target="_blank"> <img src="picture/autumn-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.dcclouds.com" target="_blank"> <p class="title">¼œžå·žæ•°ç åQˆä¸­å›½ï¼‰æœ‰é™å…¬å¸‹¹Žå—分公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?业务协同</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.dcclouds.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 3 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.hopingshandong.gov.cn" target="_blank"> <img src="picture/boats-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.hopingshandong.gov.cn" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œå¥½å“¾|‘络¿U‘技有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?工业电商</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.hopingshandong.gov.cn">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 4 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.shandongcloud.com" target="_blank"> <img src="picture/arch-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.shandongcloud.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œäº‘科技应用有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?工业äº?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.shandongcloud.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 5 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.cloud.inspur.com" target="_blank"> <img src="picture/book-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.cloud.inspur.com" target="_blank"> <p class="title">‹¹ªæ½®è½¯äšg集团有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?企业äº?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.cloud.inspur.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 6 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.sdca.com.cn" target="_blank"> <img src="picture/business-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.sdca.com.cn" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œçœæ•°å­—证书认证管理有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?电子认证</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.sdca.com.cn">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 7 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.å±×ƒ¸œé˜Ÿçœå¯¹å¤–交流合作促进òq›_°.com" target="_blank"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.å±×ƒ¸œé˜Ÿçœå¯¹å¤–交流合作促进òq›_°.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œä¿¡è¾¾é›…国际商贸有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?对外交流合作</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.å±×ƒ¸œé˜Ÿçœå¯¹å¤–交流合作促进òq›_°.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 8 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.zhenghe.cn" target="_blank"> <img src="picture/car-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.zhenghe.cn" target="_blank"> <p class="title">政和¿U‘技股䆾有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?政府技术服务、ähæ‰?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.zhenghe.cn">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 9 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.ceistore.com" target="_blank"> <img src="picture/christmas-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.ceistore.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œèšæ²…汇通电子商务有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?电器讑֤‡ã€äÈA表äÈAå™?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.ceistore.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 10 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.sngm.snjt.com" target="_blank"> <img src="picture/christmas-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.sngm.snjt.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œèƒ½æºå›½é™…贸易有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?矿用物资</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.sngm.snjt.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 11 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.cmbchna.com" target="_blank"> <img src="picture/christmas-3.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.cmbchna.com" target="_blank"> <p class="title">招商银行股䆾有限公司‹¹Žå—分行(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?金融</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.cmbchna.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 12 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.vtstar.net" target="_blank"> <img src="picture/city-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.vtstar.net" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œä¸‡è…¾ç”µå­¿U‘技有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?æ™ø™ƒ½åˆ‰™€?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.vtstar.net">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 13 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.quneng.com.cn" target="_blank"> <img src="picture/city-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.quneng.com.cn" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œ­‘£èƒ½ä¿¡æ¯æŠ€æœ¯æœ‰é™å…¬å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?¾|‘络安全服务和äñ”品研å?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.quneng.com.cn">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 14 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.dpauc.com" target="_blank"> <img src="picture/coffee-grass.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.dpauc.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œä½Œ™”电子商务公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?拍卖</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.dpauc.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 15 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.sdcloud.net" target="_blank"> <img src="picture/coins.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.sdcloud.net" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œäº¿äº‘信息技术有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?企业信息åŒ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.sdcloud.net">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 16 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.pinggang360.com" target="_blank"> <img src="picture/crayons.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.pinggang360.com" target="_blank"> <p class="title">淄博拼钢¾|‘络¿U‘技有限公司(淄博)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?不锈é’?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.pinggang360.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 17 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.sdenu.com" target="_blank"> <img src="picture/cupcakes.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.sdenu.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œéš†ä¼—云网¾lœç§‘技有限公司(淄博)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?矛_Œ–化工</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.sdenu.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 18 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.gongyezaixian.com" target="_blank"> <img src="picture/eggs-nest.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.gongyezaixian.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œèŽÞpŒµ¿U‘技讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?机器äº?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.gongyezaixian.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 19 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.tongdao.tech.cn" target="_blank"> <img src="picture/flower-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.tongdao.tech.cn" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œåŒé“¾|‘络技术有限公å?枣庄)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?气象、安å…?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.tongdao.tech.cn">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 20 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.g.gov.cn" target="_blank"> <img src="picture/flower-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.g.gov.cn" target="_blank"> <p class="title">枣庄一城一家网¾lœç§‘技有限公司(枣庄)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?企业½Ž¡ç†</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.g.gov.cn">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 21 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.oilcloud.com" target="_blank"> <img src="picture/flower-3.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.oilcloud.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œòq¿åŸŸ¿U‘技有限责ä“Q公司(东营)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?电力、石åŒ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.oilcloud.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 22 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.tdw360.com" target="_blank"> <img src="picture/fountain.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.tdw360.com" target="_blank"> <p class="title">胎大王信息科技有限公司(东营)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?轮胎行业</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.tdw360.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 23 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.baxianguohai.com" target="_blank"> <img src="picture/leaves.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.baxianguohai.com" target="_blank"> <p class="title">烟台仙æ“v¾|‘络¿U‘技有限公司(烟台)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?产学研究与科技创新</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.baxianguohai.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 24 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.sdenu.com" target="_blank"> <img src="picture/lichterman.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.sdenu.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œæ¸¤èšé€šäº‘计算有限公司(烟台)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?园区äº?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.sdenu.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 25 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.gpcmarket.cn" target="_blank"> <img src="picture/pinecone.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.gpcmarket.cn" target="_blank"> <p class="title">潍坊联兴新材料科技股䆾有限公司(潍坊)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?炭素</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.gpcmarket.cn">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 26 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.10000.net" target="_blank"> <img src="picture/river-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.10000.net" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œé“¶æ¾Žäº‘计½Ž—有限公å?潍坊)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?金融、工ä¸?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.10000.net">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <!-- item 27 --> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.yuanliancloud.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.yuanliancloud.com" target="_blank"> <p class="title">潍坊恩源信息¿U‘技有限公司(潍坊)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?智慧农业、原链云</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.yuanliancloud.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.中国花都.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.中国花都.com" target="_blank"> <p class="title">潍坊天地领域æ™ø™ƒ½¿U‘技有限公司(潍坊)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?花卉苗木</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.中国花都.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.7192.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.7192.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œå…¨åª„¾|‘络¿U‘技股䆾有限公司(潍坊)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?文化</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.7192.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.sugon.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.sugon.com" target="_blank"> <p class="title">‹¹Žå®å¸‚云计算有限公司(‹¹Žå®)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?云计½Ž—服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.sugon.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.1kuang.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.1kuang.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œä¸­ç…¤å·¥çŸ¿ç‰©èµ„集团有限公司(‹¹Žå®)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?矿山机械</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.1kuang.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.ync365.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.ync365.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œå¤©è¾°äº‘农场游戏公å?‹¹Žå®)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?农资</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.ync365.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.cngouji.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.cngouji.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œé’©æœºå•†åŸŽç”µå­å•†åŠ¡æœ‰é™å…¬å¸(‹¹Žå®)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?机械配äšg、äÈA器äÈAè¡?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.cngouji.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.ccrc.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.ccrc.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œæ³°ç›ˆ¿U‘技有限公司(泰安)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?客服众包òq›_°</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.ccrc.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.tacloud.net" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.tacloud.net" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œä¼—志电子有限公司(泰安)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?企业信息åŒ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.tacloud.net">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.rz-cloud.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.rz-cloud.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œä¼—生数据技术股份有限公å?日照)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?大数æ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.rz-cloud.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.huaweiicloud.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.huaweiicloud.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œé˜¿å¸•¾|‘络技术有限公å?临沂)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?物流</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.huaweiicloud.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.leancloud.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.leancloud.com" target="_blank"> <p class="title">å±×ƒ¸œ¾_„¡›Š½Ž¡ç†ä¿¡æ¯å’¨è¯¢æœ‰é™å…¬å¸(德州)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?工业互联¾|?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.leancloud.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.qyeps.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.qyeps.com" target="_blank"> <p class="title">滨州华创¾|‘络¿U‘技有限公司(滨州)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?¾Uºç»‡</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.qyeps.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="http://www.jcloud.com" target="_blank"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="http://www.jcloud.com" target="_blank"> <p class="title">滨州京东云盟信息技术有限公å?滨州)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?企业信息åŒ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="http://www.jcloud.com">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/river-2.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">‹¹Žå—市猪八戒创新创业园运营管理有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?服务众包òq›_°</p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œç”¨å‹è½¯äšg技术有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œå¼€åˆ›äº‘软äšg有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?基础云、通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œæ˜ŽåŒ å·¥ä¸šäº’联¾|‘有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?明匠 Newton IOT 工业云åã^å?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œä¼è”信息技术股份有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œäº‘媒软äšg股䆾有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服务、电商åã^å?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œ˜qˆèé_信息技术有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?工业互联¾|‘åã^å?- ˜qˆèé_¾|?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œè®¯çŒ«æ™ø™ƒ½¿U‘技有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服务、电商åã^å?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œ˜qœè”信息¿U‘技有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云、呼叫中å¿?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œæ‹‰å°”夫信息技术有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?DMP 数字化制造基¼‹€æŠ€æœ¯å¼€å‘åã^å?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œæœ¨æ¡¶å•†åŠ¡æœåŠ¡æœ‰é™å…¬å¸(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?¾l¼åˆæ€§äº‘众包服务òq›_°</p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œé›·éŸ³èµ„讯有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œä¹è§†å®‰é€šé€šä¿¡æŠ€æœ¯æœ‰é™å…¬å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?企业˜qè¥½Ž¡ç†</p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œæ™ºæ±‡äº‘徏½{‘信息科技有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?智汇äº?BIM</p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œäº‘安企业½Ž¡ç†å’¨è¯¢æœ‰é™å…¬å¸(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?安监òq›_°</p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œè¯å‡¾|‘络¿U‘技有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?药品质量电子化存æ¡?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œäº‘天安全技术有限公å?‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?安全云åã^å?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œä¼—阳软äšg有限公司(‹¹Žå—)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?癄¡µåŒÕd…»å¥åº·äº§ä¸šæœåŠ¡òq›_°</p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">‹¹·å°”æ•°å­—¿U‘技åQˆé’岛)有限公司(青岛)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?cosmoplat 工业互联¾|‘åã^å?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">青岛‹¹¯‚”信息工程有限公司(青岛)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?基础设施云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">青岛众恒信息¿U‘技股䆾有限公司(青岛)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?Vpass òq›_°</p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">青岛云康信息¿U‘技股䆾有限公司(青岛)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?冷链äº?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œçœä¿¡æ¯äñ”业服务有限公å?青岛)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œäº‘算盘信息科技有限公司(青岛)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?云算盘智能胦½EŽåã^å?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œçˆÞpµ›¾l´æ€ç½‘¾lœæŠ€æœ¯æœåŠ¡è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å?淄博)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œæ–è®¯äº‘翔信息技术有限公å?淄博)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œ¾_‘Ö½©æ— é™ä¿¡æ¯æŠ€æœ¯æœ‰é™å…¬å?淄博)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">淄博微云互联¿U‘技有限公司(淄博)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p >--> <!--<a href="#">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œòq¿äؓ‹¹äh´‹¿U‘技有限公司(烟台)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">烟台数动¾|‘络¿U‘技有限公司(烟台)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œå›½ä¿¡ä¿¡æ¯æŠ€æœ¯æœ‰é™å…¬å?潍坊)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?Cloud ip工业互联¾|‘åã^å?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">诸城市致˜qœä¿¡æ¯ç§‘技有限公司(潍坊)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?致远äº?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œæ–°æ“v软äšg股䆾有限公司(潍坊)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?跨境电商、食品溯源、供应链金融</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å…׃ín只能铔R€ äñ”业创æ–îC¸­å¿ƒï¼ˆæ½åŠåQ‰æœ‰é™å…¬å?潍坊)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?å…׃ín工业äº?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œå­æ›°å…«æ–¹ä¿¡æ¯¿U‘技有限公司(‹¹Žå®)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">威æ“v北洋云信息科技股䆾有限公司(威æ“v)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?基础云、通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œå‚²è‹±¾|‘络¿U‘技股䆾有限公司(日照)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?傲英刉™€ äº‘ERP</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">曙光云计½Ž—技术(日照åQ‰æœ‰é™å…¬å?日照)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œå¤©é£Žè½¯äšg有限公司(临沂)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œåŽæ‹“¾|‘络¿U‘技有限公司(滨州)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œ˜qœæ´‹¾|‘络¿U‘技有限公司(滨州)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?通用云服åŠ?/p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">å±×ƒ¸œäº¬åšäº‘商物流有限公司(滨州)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?物流òq›_°</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> <div class="col-xs-3 col-4"> <div class="divbox"> <!-- img --> <div class="thumbnail"> <a href="#"> <img src="picture/calendar-1.jpg" alt="" title="" /> </a> </div> <!-- data --> <div class="caption"> <a href="#"> <p class="title">菏泽好品¾|‘络¿U‘技有限公司(菏泽)</p> </a> <p class="desc">云服务领åŸ?企业˜qè¥½Ž¡ç†</p> <!--<p class="like">25 Likes</p>--> <!--<a href="">上云主营业务官网</a>--> </div> </div> </div> </div> <div class="box jplist-no-results text-shadow align-center"> <img src="/img/timg.png"> </div> <!-- ios button: show/hide panel --> <div class="jplist-ios-button"> <i class="fa fa-sort"></i> jPList Actions </div> <!-- panel --> <div class="jplist-panel box panel-bottom"> <!-- items per page dropdown --> <div class="jplist-drop-down" data-control-type="drop-down" data-control-name="paging" data-control-action="paging" data-control-animate-to-top="true"> <ul> <li><span data-number="4">   4 æ?™å?</span></li> <li><span data-number="8">   8 æ?™å?</span></li> <li><span data-number="12" data-default="true"> 12 æ?™å?</span></li> <li><span data-number="all"> 全部 </span></li> </ul> </div> <!-- sort dropdown --> <div class="jplist-drop-down" data-control-type="drop-down" data-control-name="sort" data-control-action="sort" data-control-animate-to-top="true" data-datetime-format="{month}/{day}/{year}"> <!-- {year}, {month}, {day}, {hour}, {min}, {sec} --> <ul> <li><span data-path="default">排序</span></li> <li><span data-path=".title" data-order="asc" data-type="text">公司名称 A-Z</span></li> <li><span data-path=".title" data-order="desc" data-type="text">公司名称 Z-A</span></li> <li><span data-path=".desc" data-order="asc" data-type="text">领域名称 A-Z</span></li> <li><span data-path=".desc" data-order="desc" data-type="text">领域名称 Z-A</span></li> <!--<li><span data-path=".like" data-order="asc" data-type="number" data-default="true">Likes asc</span></li> <li><span data-path=".like" data-order="desc" data-type="number">Likes desc</span></li>--> <!--<li><span data-path=".date" data-order="asc" data-type="datetime">Date asc</span></li> <li><span data-path=".date" data-order="desc" data-type="datetime">Date desc</span></li>--> </ul> </div> <!-- pagination results --> <div class="jplist-label" data-type="{start} - {end} / {all}" data-control-type="pagination-info" data-control-name="paging" data-control-action="paging"> </div> <!-- pagination --> <div class="jplist-pagination" data-control-animate-to-top="true" data-control-type="pagination" data-control-name="paging" data-control-action="paging"> </div> </div> </div> <!-- end of demo --> </div> </div> </div> </section> <div> <!--footer begin--> <footer class="footer"> <div class="container"> <div class="col-xs-offset-2 col-xs-2"> <ul> <li class="h4">新手指南</li> <li><a href="#">关于致远äº?/a></li> <li><a href="#">个äh账号注册</a></li> <li><a href="#">企业账号注册</a></li> <li><a href="#">上传指南</a></li> <li><a href="#">设计å¸?/a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-2"> <ul> <li class="h4">特色服务</li> <li><a href="#">充å€?/a></li> <li><a href="#">赚金å¸?/a></li> <li><a href="#">淘积åˆ?/a></li> <li><a href="#">业务合作</a></li> <li><a href="#">推广合作</a></li> <li><a href="#">反馈/咨询</a></li> <li><a href="#">企业上云</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-2"> <ul> <li class="h4">¾l´æƒæœåŠ¡</li> <li><a href="#">免责ç”Ïx˜Ž</a></li> <li><a href="#">服务条款</a></li> <li><a href="#">投诉举报</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-2"> <ul> <li class="h4">微信公众å?/li> <li><img style="width:108px;height:108px;" class="img-responsive" src="/images/zyy.png" /></li> </ul> </div> </div> </footer> <div class="bottom" style="background-color:#262626;padding:15px;"> <div class="container"> <p class="text-center" style="color:#969696;">©版权所有:诸城市致˜qœä¿¡æ¯ç§‘技有限公司    å¢žå€¼ç”µä¿¡ä¸šåŠ¡ç»è¥è®¸å¯è¯ 鲁A2-20180209    ¾|‘站备案å?鲁B-20180525</p> </div> </div> <!--footer end--> </div> <a href="http://www.cctgut.icu/"><span class="STYLE1">½­Î÷¿ìÈýÏÖÔÚ¿ª½±½á¹û</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>